Tỷ lệ thua cốt lõi của Châu Âu Kết quả Đối thoại mạnh mẽ

Đối thoại mạnh – mạnh: Theo nghĩa chung, nó đề cập đến cuộc đối đầu giữa các đội mạnh truyền thống trong năm giải đấu lớn.Premier League: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City...